วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กำหนดการจัดทำเอกสารประกอบการสอน 1/2565

ขั้นตอนที่ 1 ส่งไฟล์เอกสารไว้ใน DMSUCloud

               เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดทำเอกสารประกอบการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีแนวปฏิบัติในการจัดส่งข้อมูลเป็นระบบขึ้น ทางฝ่ายบริหารจึงจัดทำเว็บไซด์ดำเนินการด้านการจัดทำเอกสารประกอบการสอนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทุกท่าน ดังนี้ั

                 เข้าไป คลิ๊กที่ลิงค์ แล้วสร้างแฟ้มชื่อเอกสารของตนเอง แล้วลากไฟล์ไปใส่ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอน


คลังบทความของบล็อก