วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กำหนดการจัดทำเอกสารประกอบการสอน 1/2561


ขั้นตอนที่ 1 ส่งไฟล์เอกสารไว้ใน DMSUCloud

               เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดทำเอกสารประกอบการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีแนวปฏิบัติในการจัดส่งข้อมูลเป็นระบบขึ้น ทางฝ่ายบริหารจึงจัดทำเว็บไซด์ดำเนินการด้านการจัดทำเอกสารประกอบการสอนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรทุกท่าน ดังนี้ั


1. คลิ๊กที่รูป เพื่อเข้าสู่ระบบ dmsucloud
2. เมื่อเข้ารหัส (รหัสเดียวกันกับระบบ E-school ) เข้าไป แฟ้ม ส่งเอกสารการสอน ให้ตรงกับปีการศึกษาที่จะสอน (2-2560) ตามรูปวางเอกสารในแฟ้มนี้
3. อัพโหลดและเปลี่ยนชื่อแฟ้มเป็นชื่อ อาจารย์/วิชา/ระดับตามรูป ใส่ลำดับด้วย
4. เข้าไปกรอกรายละเอียดจำนวนนักเรียนในเว็บนี้ คลิกที่นี่ 
สำคัญโปรดระบุคือจำนวนหน้าจริงที่จะให้ทางร้านพิมพ์ต้องตรงกับที่แจ้งนะครับ


5. จบขั้นตอนการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสอน

จำนวนนักเรียน update 5/4/2560

คลังบทความของบล็อก